NoGift 16 9
1672980560329
90-ปี-สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน-768x432
1679997308630
previous arrow
next arrow

นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์

โทร : 02-104-9099 ต่อ 1000 - 1

บุคลากร

สำนักงานอธิการบดี

99
ผอ.สำนักงานอธิการบดี
99
ผอ.กอง
99
หัวหน้าฝ่าย
0
บุคลากรสายสนับสนุน

หน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

               กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 สำนักงานอธิการบดีพร้อมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ทำบุญ และเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมกับลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิสิษฏ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

                โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 สำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Management) เรื่อง เทคนิคการพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ผ่านระบบ Zoom Application ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

               วิทยากรเรื่องข้าราชการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน     เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องข้าราชการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม

             สำนักงานอธิการบดี เข้าต้อนรับผู้ประเมินจากสำนักงาน ปปช. ตอบข้อมูล EIT   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน มอบหมายให้ นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กลุ่มบริหารการประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จำนวน  6 ท่าน 

               โครงการ สร้างโอกาส เสริมอาชีพสำหรับผู้ด้อยโอกาส ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษา โครงการ สร้างโอกาส เสริมอาชีพ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16- 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศรีนครินทร์ วิทยาลัยดุสิตธานี                  รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมโครงการ ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกล ที่วิทยาลัยดุสิตธานี โดยมีพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน ให้โอวาทกับนักเรียนในโครงการฯ 

.

          พิธีบวงสรวง ท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ สทป.ศูนย์กาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม 2566  เวลา 09.29 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน และนายกิตติศักดิ์  กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสถาบันฯ ศิษย์เก่า ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านวังด้ง ดำเนินพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหม ศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ ณ บริเวณเทวาลัย ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี    โดยได้รับเกียรติจาก พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ  ประกอบพิธีบวงสรวงฯ ดังกล่าว  

          สทป.รวมพลัง PIT Sport Day   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยสภาคณาจารย์และข้าราชการสถาบันฯ จัดโครงการ วันกีฬาปุมวัน PIT Sport Day (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2566)  โดยมีประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานเปิดโครงการ และนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วม ณ สนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

           อว.ลงนามถวายพระชัย พระองค์ภา ให้หายจากอาการประชวร         วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 65 เวลา 08.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมกับคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม / อธิการบดีมหาวิทยาลัย/ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย 

          ร่วมทำการประชุมและแสดงสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30-12.00 น. ณ  ห้องประชุมประดู่บาน 1 ได้มีการประชุมการประเมินความโปร่งใส ITA โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เป็นประธานการประชุม และนายกิตติศักดิ์  กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมทำสัญลักษณ์เชิงประจักษ์ในการต่อต้านการทุจริต

 

           สำนักงานอธิการบดี น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ รัชกาลที่ 9     เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร      ธัญญศรีรรัตน์ อธิการบดี นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงานสถาบัน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 5 ธันวาคม 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ อีกทั้ง ยังเป็นวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 

          น้อมรำลึกในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 9.15 น.รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ประเดิมสวัสดิ์ สวัสดิวัตน์ ผู้แทนราชสกุล สวัสดิวัตน์ ผู้แทนจากราชสกุลสวัสดิวัตน์ คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมรำลึกวางพวงมาลาในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ 10 ธันวาคม 2565 และสำนึกในพระเมตตาคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยมีนายกิตติศักดิ์      กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เข้าร่วมพิธี

     สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกิจกรรมปทุมวันน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน / นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา วางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2565) เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 

    สำนักงานอธิการบดีเข้าร่วมกับพิธีกับสถาบันและจัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย  เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์อธิการบดี ให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และเครือข่าย โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดยนายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

ตารางการประชุม