ข่าวประชาสัมพันธ์

         เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ , นายสิทธิเทพ สิมะเสถียร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง