แผนที่สถาบันฯ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ชั้น 2 อาคารอำนวยการ (หลังเก่า)

เบอร์ติดต่อ : 02 104 9099 ต่อ 1000 – 1

เบอร์มือถือส่วนกลาง : 095 115 2226

อีเมล์ : [email protected]