พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ