สถานที่ติดต่อ

สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
833 ถนนพระรามที่1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร : 02-104-9099 ต่อ 1000 – 1
แฟกซ์ : 02-104-9098
อีเมล : [email protected]